top of page

Nizamnamə

Azərbaycanlı Tibb İşçilərinin Almaniyadakı Biriliyi ümumi maraqlar naminə, könüllülük, üzvlərinin hüquq bərabərliyi prinsipləri əsasında yaradılan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-hökumət təşkilatıdır.

Baş ofis:
Friedenstr19,
65189 Wiesbaden,
Almaniya

Birliyin məqsədləri aşağıdakılardır:

 • Azərbaycanlı tibb işçilərinin peşə hazırlığının artırılması

 • Almaniyada yaşayan azərbaycanlı həkimlər, diş həkimləri, tibb tələbələri və elm adamları arasındakı əlaqələri və mübadilələri gücləndirərək görüşlərin, konfransların və s. təşkili

 • Azərbaycanlı həkimlərin və həmçinin akademik fəaliyyətlə məşğul olan tibb işçilərinin alman cəmiyyətinə inteqrasiyasına dəstək

 • Azərbaycan həkimləri arasında bilik və təcrübələrin tətbiqi imkanlarını araşdırmaq

Yuxarıda göstərilən məqsədləri həyata keçirmək üçün birlik əsasən aşağıdakı kimi fəaliyyət göstərir:

 • oxşar profilli digər təşkilatlarla əməkdaşlıq, eləcə də mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkili

 • elmi konfranslar

 • birgə sessiyalar

 • bilik və təcrübə mübadiləsi toplantıları

 • forumlar

 • təhsil üçün təqaüdlərin təşkili

 • müxtəlif şirkətlər ilə digər mədəni-kütləvi tədbirlər

Biriliyin strukturunu idarə heyəti və ümumi üzvlərin toplusu təyin edir.

İdarə heyətinə daxildir:

 • Sədr

 • bərabər hüquqlu sədr müavinləri

 • mühasibat işçisi

Birliyin tərkibindəkilər üzvlər asagidakı kateqoriyalara ayrılırlar: 

 • həqiqi üzvlər (üzvlük haqqı ilə, səs vermək hüququ ilə)

 • müxbir üzvlər (üzvlük haqqı ilə, səs vermək hüququ yoxdur)

 • fəxri üzvlər (üzvlük haqqı tələb olunmur, səs vermək hüququ yoxdur)

Nizamnamə yerli ədliyyə organının QHT- lərin qeydiyyatı üzrə reyestr şöbəsinə müraciət edildikdən sonra 3 dekabr 2020-ci ildə Wiesbaden şəhərində rəsmi olaraq təsdiq edilmişdir.

bottom of page